poniedziałek, 25 lipca 2011

Polacy w okresie II wojny światowej - ofiary? sprawcy? bohaterowie?

poniedziałek, 25 lipca 2011
Prezydent RP w niedawnym przemówieniu z okazji rocznicy zbrodni w Jedwabnem napisał - naród ofiar musiał uznać niełatwą prawdę, że bywał także sprawcą. Choć w tekście tym - bardzo słusznie - zwrócił on uwana sytuację, jaka panowała w tamtych czasach na terenach okupowanych, a także przypomniał, że wielu Polaków niosło Żydom pomoc, to jednak aż prosi się, by przypomnieć parę faktów o tym, jak wyglądał udział Polaków w II wojnie światowej i zadać pytanie, czy faktycznie byliśmy jako naród sprawcą zbrodni?

Zanim przejdę do wspomnianych faktów, chciałbym uczulić Czytelników na jedną rzecz. Warto zwrócić uwagę, że często pisząc o zbrodniczej, ludobójczej polityce Hitlera używa się dla określenia jej wykonawców
słowa "naziści". Owszem, tak nazywamy hitlerowców, ale dobrze byłoby, gdybyśmy nie zapominali o tym, że był to jednak demokratycznie wybrany rząd niemiecki. W Polsce oczywiście zdajemy sobie z tego doskonale sprawę, ale czytałem już swego czasu badania robione na Zachodzie (także w USA), które pokazywały, że przeciętni ludzie nie łączą tych dwóch haseł: "naziści" i "władze niemieckie", tak jakby owi naziści byli jakąś nie związaną z żadnym państwem bandą, która urosła w siłę i roznieciła wojnę światową.

Zwracam na to uwagę także dlatego, że mówiąc o ciężkich polskich przewinach na Żydach rzuca się hasłem "Polacy", podczas gdy Podziemne Państwo Polskie, a więc legalna polska władza z tamtego okresu i rzeczywisty przedstawiciel polskiego narodu (bo przecież nie był nim prymitywny motłoch, który zlikwidował ok. 340 Żydów - a nie, jak pisał Jan Tomasz Gross, 1600 - w Jedwabnem), w którego działania angażowało się setki tysięcy, a pośrednio milion
y Polaków, nie przyłożyło nawet palca do zbrodniczej polityki Hitlera. Zupełnie odwrotnie, Polacy pokazywali przez cały okres II wojny światowej postawę stanowczego sprzeciwu wobec III Rzeszy. Nie wystawili najmniejszej choćby formacji zbrojnej u boku wojsk niemieckich. Nie powstała żadna forma - choćby regionalnego - rządu kolaboracyjnego. Owszem, nie brakło osób, które podejmowały współpracę z gestapo, czy też "szmalcownikow" wydających Żydów, ale Polskie Państwo Podziemne nie akceptowało takich zachowań, a wręcz znane są przypadki karania za takie czyny. Również podziemna polska prasa z tamtego okresu piętnowała wydawanie Niemcom Żydów.

Dodajmy kolejny fakt: okupacyjne prawo niem
ieckie w Polsce przewidywało karę śmierci dla osób ukrywających Żydów. Mimo to, Polacy stanowią najliczniejszą grupę Sprawiedliwych wśród Narodów Świata (nagroda przyznawana przez Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Yad Vashem - za ratowanie Żydów z narażeniem własnego życia z holocaustu). Tu warto poszperać po internecie i dowiedzieć się czegoś np. o rodzinie Ulmów albo o Żegocie (->Google).

Jak bardzo bezczelnym (lub niedouczonym) trzeba być, aby używać określenia "polskie obozy koncentracyjne"? Takie hasła funkcjonują czasami w zagranicznej prasie, czego zwalczaniem zajmuje się także polskie MSZ. Tymczasem Polacy to jeden z najbardziej wyniszczonych przez II wojnę światową naród, a niemała jego część zginęła właśnie w obozach hitlerowskich.


Wreszcie, do tego wszystkiego trzeba też napisać o znaczącym udziale Polski w pokonaniu Hitlera. Można by wymieniać wiele przykładów tego, jak na różnych frontach nasi rodacy walczyli z Niemcami, jak choćby słynny Dywizjon 303 w Bitwie o Anglię. Warto tu też wspomnieć o informacjach zdobywanych przez polski wywiad, a także o udziale polskich matematyków w rozszyfrowaniu Enigmy (kompletnie pominiętym w filmie o takim właśnie tytule - napiszę o tym za jakiś czas osobną notkę).

Czy wobec tak wielkich i wspaniałych zasług ktoś ma jeszcze wątpliwości, czy zaliczać Polaków z II wojny światowej do "sprawców" zła z tamtego okresu? Czy najwyższe polskie władze w osobie Prezydenta RP powinny w imieniu narodu przepraszać za Jedwabne? Zostawiam odpowiedź na to pytanie Czytelnikom.

BK

0 komentarze:

Prześlij komentarz

 
◄Design by Pocket Distributed by Deluxe Templates